รับพัฒนาระบบ E-Learning ด้วย Moodle , Wordpress

บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด ให้บริการปรึกษาและแนะนำการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หรือ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online Platform) เช่น Moodle-LMS , WordPress-LMS เป็นต้น

ตัวอย่างระบบ LMS-Moodle Platform

ระบบ Moodle-LMS เป็น Platform ระดับกลางเหมาะสำหรับหน่วยงานขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ที่ต้องการความอิสระบริหารจัดการระบบแบบเป็นส่วนตัว เน้นการพัฒนาคอร์สอย่างต่อเนื่อง มีการวัดประเมินผลผ่านระบบ