นำเสนอเนื้อหาเป็น Video +Info Graphic

เคยไหมครับบางทีเราสับสนว่า หน่วยงานของเราจะนำเสนอด้วยวิธีการแบบไหนดี พอหัวหน้าให้ Project มาทำเราก็คิดไปต่างๆ นาๆ ว่าจะต้องอย่างนั้น อย่างนี้ ซึ่งไอเดียต่างๆ พลั่งพลูเข้ามาในหัว สุดท้ายต้องเรียกบริษัทที่อยู่ในแวดวงเพื่อที่จะมานำเสนอ และขอไอเดียจากเค้า

จากประสบการณ์ของผมคิดว่า การนำเสนอนั้นมีเทคนิควิธีที่ต่างกันครับ สืบเนื่องมาจากเนื้อหาของรายวิชาที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งต้องใช้เทคนิควิธีการที่แตกต่าง บางครั้ง Animation+info graphic ก็ไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไป ซึ่งบางวิชาต้องมีการถ่ายทำวิดีโอ เพราะจะได้บรรยายประกอบ เช่นทางด้านการแพทย์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้เราสามารถประยุกต์ รวม  Infographic และ Video และเอกสาร เข้าด้วยกันได้ ซึ่งจะทำให้สื่อนั้นน่าสนใจ และผู้เรียนเห็นภาพ เห็นสถานการณ์จริงๆ สามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มทักษะขึ้นไปได้ครับ

การสร้างคอร์สแวร์ หรือรายวิชาในบทเรียนออนไลน์

การสร้างคอร์สแวร์รายวิชา นั้นทางบริษัทมีขั้นตอนการผลิตงานอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้
img-content-create2media-home031

วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากลูกค้า

รับเนื้อหาที่จากลูกค้า ซึ่งผ่านการอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการปรับแก้ภายหลัง ขั้นตอนนี้สำคัญมาก
img-content-create2media-home012

สร้าง StoryBoard

นำเนื้อหาจากลูกค้ามาเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องราว Script บทพูด หรือ สถานการณ์สมมุติ พร้อมมีเสียงดนตรีประกอบ
ครีเอท ทู มีเดีย รับทำเว็บบริษัท3

สร้าง Motion Graphic + info graphic

Mascot ตัวละคร ชาย/หญิง ตากระพริบพูดได้ ประกอบด้วย info graphic ตามสคริบของ StoryBoard

Clients

ขอขอบคุณลูกค้าระดับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ไว้วางใจใช้บริการ
  • โรงเรียนสอนภาษาเกาหลียอนฮวา