การสร้างคอร์สแวร์ หรือรายวิชาในบทเรียนออนไลน์

การสร้างคอร์สแวร์รายวิชา นั้นทางบริษัทมีขั้นตอนการผลิตงานอยู่ 3 ขั้นตอนดังนี้
img-content-create2media-home031

วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากลูกค้า

รับเนื้อหาที่จากลูกค้า ซึ่งผ่านการอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการปรับแก้ภายหลัง ขั้นตอนนี้สำคัญมาก
img-content-create2media-home012

สร้าง StoryBoard

นำเนื้อหาจากลูกค้ามาเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องราว Script บทพูด หรือ สถานการณ์สมมุติ พร้อมมีเสียงดนตรีประกอบ
ครีเอท ทู มีเดีย รับทำเว็บบริษัท3

สร้าง Motion Graphic + info graphic

Mascot ตัวละคร ชาย/หญิง ตากระพริบพูดได้ ประกอบด้วย info graphic ตามสคริบของ StoryBoard

ตัวอย่างเสียงพากย์ที่เป็นภาษาไทย

Clients

ขอขอบคุณลูกค้าระดับองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ไว้วางใจใช้บริการ
  • โรงเรียนสอนภาษาเกาหลียอนฮวา